www.tehnicka-negotin.com designed by NITOGEN TEAM Корисни линкови: Општина Неготин Завод за уџбенике Београд Министарство просвете и науке Аутомеханичар Аутоелектричар Механичар грејне и расхладне технике