Електротехничар рачунара

Информације о образовном профилу:

  • Шифра у конкурсу: BONE SC4E08S
  • Назив профила: Електротехничар рачунара
  • Област: електротехника
  • Година школовања: 4
  • Број ученика: 30

Неки од циљева и радних задатака:

Монтажа рачунарских система, превентивно и корективно одржавање система, тестирање и поправка периферија рачунарских система, тестирање и поправка хардверских и софтверских система, операторски послови, одржавање уређаја за унос и пренос података, одржавање процесне рачунарске опреме, програмирање и одржавање уређаја за аутоматизацију, програмирање микрорачунара и система за развој, одржавање и ажурирање датотека, програмирање апликација за информационе системе, одржавање оперативних система и програма. Програмирање базе података, објектно програмирање, програмирање и одржавање мрежних система...

Шта после:

  • сопствени бизнис: сервис за одржавање рачунара и рачунарске опреме, трговина рачунарима и рачунарском опремом, производња програма
  • посао на одржавању рачунарских система, креирању софтвера, одржавање мрежних и других система, оператерски и слични послови у малим и великим фирмама, установама
  • студирање на неком од сродних факултета или високих школа

Табела са општеобразовним и стручним предметима:

Напомена: * означава да се ученик опредељује за један од наведених премета

Општеобразовни предмети
Редни број Назив предмета 1. година 2. година 3. година 4. година
1Српски језик и књижевност3333
2Математика4444
3Физика22--
4Хемија2---
5Биологија2---
6Страни језик2222
7Географија2---
8Историја22--
9Музичко1---
10Ликовно1--
11Физичко васпитање2222
12Рачунарство и информатика2---
13Социологија--2-
14Филозофија---2
15Устав и права грађана---1
16Грађанско васпитање /
верска настава *
1111
Стручни предмети
Редни број Назив предмета 1. година 2. година 3. година 4. година
17Основа електротехнике 14---
18Основа електротехнике 2-3--
19Електроника 1-4--
20Електроника 2--3-
21Дигитална електроника--3-
22Електрична мерења-2--
23Мерења у електроници--3-
24Рачунарска графика и мултимедија2---
25Програмирање-244
26Рачунари--35
27Рачунарске мреже и комуникације---3
28Електротехнички материјали-1--
29Електроенергетика--2-
30Основа аутоматског управљања---4
31Економика и организација предузећа---2
32Практична настава22--