Машински техничар за компјутерско конструисање

Информације о образовном профилу:

  • Шифра у конкурсу: BONE SC4D06S
  • Назив профила: Машински техничар за компјутерско конструисање
  • Област: машинство и обрада метала
  • Година школовања: 4
  • Број ученика: 30

Неки од циљева и радних задатака:

Образовни профил машински техничар за компјутерско конструисање је формиран са намером да се омогући имплементација најсавременијих рачунарских и информатичких достигнућа у области машинства.

Интензивно се изучава рад на рачунарима који обухвата компјутерску графику, моделирање (3D) помоћу рачунара и програмирање (C/C++).

Програм обезбеђује успешно усвајање знања и вештина прорачунавања и то не само из области машинства, креирање техничке документације, креирање рачунарских програма, висок ниво проучавања математике...

Шта после:

  • сопствени бизнис, конструисање и моделирање у сопственом бироу
  • оператерски или програмерски послови у области машинства, грађевинарства, елетротехнике или било којим другим областима....
  • студирање на неком од сродних факултета или високих школа

Табела са општеобразовним и стручним предметима:

Напомена: * означава да се ученик опредељује за један од наведених премета

Општеобразовни предмети
Редни број Назив предмета 1. година 2. година 3. година 4. година
1Српски језик и књижевност3333
2Математика5455
3Физика3333
4Хемија2---
5Биологија-2--
6Страни језик2222
7Географија2---
8Историја22--
9Физичко васпитање2222
10Социологија--2-
11Филозофија---2
12Устав и права грађана---1
13Грађанско васпитање /
верска настава *
1111
Стручни предмети
Редни број Назив предмета 1. година 2. година 3. година 4. година
14Основе електротехнике и електронике-2--
15Машински материјали22--
16Отпорност материјала-2--
17Механика22--
18Технологија обраде--3-
19Мерења у електроници--3-
20Машински елементи22-
21Организација рада---2
22Хидраулика и пнеуматика--2-
23Рачунари и програмирање4-4-
24Компјутерска графика-3--
25Термодинамика--2-
26Моделирање машинских елемената и конструкција--23
27Конструисање--4-
28Испитивање машинских конструкција---2
29Аутоматизација и роботика---4
30Пракса---3