You are currently viewing Међународнa конференцијa о обновљивим изворима електричне енергије

Међународнa конференцијa о обновљивим изворима електричне енергије

У оквиру 6. Међународне конференције о обновљивим изворима електричне енергије, 11. и 12. октобра 2018. године, у Београду, у Дому инжењера „Никола Тесла“ одржан је семинар на тему Фотонапонски системи у градовима – Проучавање, пројектовање и примери извођења фотонапонских система у градовима. На припрему семинара ауторе је подстакла потреба за ширењем знања о фотонапонским панелима, законским оквирима њихове примене, начину повећања енергетске ефикасности и повезивању са електродистрибутивном мрежом у градовима.

Семинару су присуствовали професори наше школе: Зарић Драгиша, Бердић Драган, Николић Саша и Тасић Саша којима ће одслушана предавања и прецизнија слика, коју су добили, о потреби неговања одрживог развоја и заштите животне средине олакшати планирање и реализовање наставе из ове области како би новостечена знања пренели својим ученицима.

Пратите нас на друштвеним мрежама