Информације о образовном профилу:

  • Шифра у конкурсу:BONE SC4E24S
  • Назив профила: Администратор рачунарских мрежа
  • Област: електротехника
  • Година школовања: 4
  • Број ученика: 30

Неки од циљева и радних задатака:

Оспособите се за учешће у инвидуалном или тимском постављању пасивне мрежне опреме према техничкој спецификацији, монтирању и повезивању активне мрежне опреме, конфигурисање активне мрежне опреме, инсталирање оперативног система на серверу/радној станици, конфигурисање и тестирање радне станице/сервера за мрежни рад, праћење рада и отклањање кварова у мрежи, безбедност података, надзор и одржавање рачунарских мрежа.

Шта после:

  • рад у ИТ сектору
  • посао на одржавању рачунарских мрежа, одржавање мрежних и других система
  • оснивање сопствене компаније за рад са рачунарским мрежама
  • студирање на неком од сродних факултета или високих школа

Табела са општеобразовним предметима:

Напомена: * означава да се ученик опредељује за један од наведених предмета
Редни бројНазив предмета1. година2. година3. година4. година
1Српски језик и књижевност3333
2Математика3333
3Физика22--
4Хемија2---
5Страни језик2222
6Историја2---
7Ликовна култура1---
8Физичко васпитање2222
9Рачунарство и информатика2---
10Социологија са правима грађана--2-
11Биологија-2--
12Грађанско васпитање/Верска настава*1111

Табела са стручним предметима:

Редни бројНазив предмета1. година2. година3. година4. година
13Основe електротехнике3+13--
14Рачунарска графика и мултимедија2---
15Рачунарски хардвер2---
16Електроника-3+1--
17Мрежна опрема-3--
18Оперативни системи-3--
19Апликативни софтвер-23-
20Програмирање-22-
21Обрада и пренос сигнала--2-
22Мрежни оперативни системи --4-
23Рачунарске мреже--2+32+2
24Сервери ---4
25Техничка документација---2
25Администрирање рачунарских мрежа---5
25Основе рачунарства у облаку---2
26Предузетништво---2
27Практична настава2---
Пратите нас на друштвеним мрежама