Информације о образовном профилу:

  • Шифра у конкурсу: BONE SC3E22S
  • Назив профила: Аутоелектричар
  • Област: електротехника
  • Година школовања: 3
  • Број ученика: 30

Неки од циљева и радних задатака:

Ученици се оспособљавају за: дијагностику кварова на моторним возилима, уградњу и одржавање електричних уређаја и опреме, електричне инсталације, светлосних и сигналних уређаја на моторним возилима и радним машинама, испитивање и замену електронских компоненти, климатских уређаја, аудио опреме…

Шта после:

  • посао у великим или малим ауто сервисима
  • оснивање сопствене аутоелектричарске радионице
  • доквалификација, преквалификација, једногодишња специјализација

Табела са општеобразовним предметима:

Напомена: * означава да се ученик опредељује за један од наведених предмета
Редни бројНазив предмета1. година2. година3. година
1Српски језик и књижевност222
2Математика222
3Физика2--
4Екологија и заштита животне средине--1
5Страни језик221
6Географија--1
7Историја2--
8Физичко васпитање222
9Рачунарство и информатика2--
10Социологија са правима грађана--1
11Грађанско васпитање /
верска настава *
111

Табела са стручним предметима:

Редни бројНазив предмета1. година2. година3. година
12Технички материјали2--
13Техничко цртање1--
14Основе практичних вештина6--
15Основа електротехнике4--
16Мотори са унутрашњим сагоревањем3--
17Моторна возила 1-2-
18Електрична мерења и електроника22
19Електрични и електронски системи на возилима-47
20Предузетништво--2
21Моторна возила 2 *-1-
22Нове технологије у аутомобилској индустрији *--1
Пратите нас на друштвеним мрежама