Информације о образовном профилу:

  • Шифра у конкурсу: BONE SC3D20S
  • Назив профила: Аутомеханичар
  • Област: машинство и обрада метала
  • Година школовања: 3
  • Број ученика: 15

Неки од циљева и радних задатака:

Ученици се оспособљавају да се баве: техничким одржавањем возила, погонским моторима, поправком и одржавањем главних делова, системом за хлађење, карбуратором, пумпом високог притиска, уређајима за паљење смеше и електричним уређајима на мотору, механизмом за управљање, спојницама, мењачима степена преноса, погонским мостом и зглобним преносницима, системом за ослањање, точковима и пнеуматицима, системом за кочење …

Шта после:

  • посао у великим или малим ауто сервисима
  • оснивање сопствене аутомеханичарске радионице
  • доквалификација, преквалификација, једногодишња специјализација

Табела са општеобразовним предметима:

Напомена: * означава да се ученик опредељује за један од наведених предмета
Редни бројНазив предмета1. година2. година3. година
1Српски језик и књижевност222
2Математика322
3Ликовно-1-
4Музичко-1-
5Екологија и заштита животне средине1--
6Страни језик221
7Географија2--
8Историја3--
9Физичко васпитање222
10Рачунарство и информатика2--
11Устав и права грађана--1
12Грађанско васпитање /
верска настава *
111

Табела са стручним предметима:

Редни бројНазив предмета1. година2. година3. година
13Хемија и машински материјали2--
14Техничка физика2--
15Техничко цртање3--
16Механика3--
17Основа електротехнике-2-
18Машински елементи-22
19Технологија обраде-3-
20Организација рада--2
21Технологија образовног профила-23
22Пракса41214
Пратите нас на друштвеним мрежама