Информације о образовном профилу:

  • Шифра у конкурсу: BONE SC3D22S
  • Назив профила: Бравар – Заваривач
  • Област: машинство и обрада метала
  • Година школовања: 3
  • Број ученика: 14 дуално
  • Дуално образовање

Неки од циљева и радних задатака:

Планирање, припрема и организовање браварских и заваривачких радова. Контрола квалитета рада при заваривању. Израда делова металних конструкција механичком обрадом. Израда и монтирање металне конструкције и процесне опреме. Заваривање поступком електролучног (РЕЛ, МИГ, МАГ, ТИГ) и електроотпорног заваривања. Заваривање поступком гасног заваривања. Спајање делова меким и тврдим лемљењем и лепљењем. Очување здравља, околине и безбедности на раду при извођењу браварских и заваривачких радова.

Ученици током прве године стичу практична знања у школској радионици један дан недељно. У другој години практична настава се одвија два дана недељно, а у трећој години три дана недељно у компанији која сарађује са школом.
Комбиновањем знања које стичу у школи, уз практична знања и вештине које стичу у компанији, ученици се на прави начин оспособљављају за потребе привреде и тиме добијају боље шансе за запослење по завршетку школовања.

Шта после:

  • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу
  • запослење у компанијама за обраду метала
  • формирање самосталне радионице за израду, монтажу и уградњу металних конструкција.

Табела са општеобразовним предметима:

Редни бројНазив предмета1. година2. година3. година
1Српски језик и књижевност322
2Математика221
3Екологија и заштита животне средине-1-
4Страни језик221
5Географија1--
6Историја2--
7Физичко васпитање222
8Рачунарство и информатика2--
9Социологија са правима грађана--1
10Грађанско васпитање /
верска настава *
111

Табела са стручним предметима:

Редни бројНазив предмета1. година2. година3. година
11Mашински материјали2--
12Техничка физика-2-
13Техничко цртање3--
14Техничка механика2--
15Технологија браварских радова3--
16Машински елементи-3-
17Основе браварских радова6--
18Технологија металних конструкција и процесне опреме-3-
19Металне конструкције и процесна опрема-12-
20Технологија заварених конструкција--3
21Заварене конструкције--18
22Предузетништво--2
Пратите нас на друштвеним мрежама