Информације о образовном профилу:

  • Шифра у конкурсу: BONE SC3Е16S
  • Назив профила: Електромеханичар за машине и опрему
  • Област: електротехника
  • Година школовања: 3
  • Број ученика: 15

Неки од циљева и радних задатака:

Циљ школовања је стицање низа теоријских и практичних знања и вештина за успешно обављање послова електромеханичара машина, инсталације опреме, одржавање и поправка уређаја и аутоматских електро система и погона, као и инсталатерских радова. Стицањем овог занимања пружају се добре могућности за запошљавање, али и за наставак школовања.

Шта после:

  • посао у великим и малим предузећима
  • оснивање сопствене електромеханичарске или инсталатерске радионице
  • доквалификација, преквалификација, једногодишња специјализација

Табела са општеобразовним предметима:

Напомена: * означава да се ученик опредељује за један од наведених предмета
Општеобразовни предмети
Редни бројНазив предмета1. година2. година3. година
1Српски језик и књижевност222
2Математика322
3Ликовно1--
4Музичко1--
5Екологија и заштита животне средине1--
6Страни језик222
7Географија2--
8Историја3--
9Физичко васпитање222
10Рачунарство и информатика2--
11Устав и права грађана--1
12Физика2--
13Хемија2--
14Грађанско васпитање /
верска настава *
111

Табела са стручним предметима:

Редни бројНазив предмета1. година2. година3. година
15Основи електротехнике 32-
16Техничко цртање1--
17Електрична мерења-3-
18Електроника-3-
19Економија и организација предузећа--2
20Електричне машине са технологијом израде-2-
21Електрична опрема--2
23Електромоторни погон--3
24Пракса41212
Пратите нас на друштвеним мрежама