Информације о образовном профилу:

 • Шифра у конкурсу: BONE SC 3E18S
 • Назив профила: Електромонтер мрежа и постројења
 • Област: електротехника
 • Година школовања: 3
 • Број ученика: 15/15 дуално
 • Дуално образовање

Неки од циљева и радних задатака:

Циљ школовања је стицање теоријских и практичних знања о електричним инсталацијама, њиховом увођењу и одржавању. Електроинсталатер се бави се одржавањем и постављањем инсталација електричне мреже за расвету, грејање, климатизацију, видео надзор, пећи, радне машине итд. Обавља демонтажне и монтажне послове ради одржавања и адаптације електроинсталација (замена осигурача, светлосних тела, утикача, прекидача, контактора, везивање водова и прикључивање каблова итд.). Стицањем овог занимања пружају се добре могућности за запошљавање, али и за наставак школовања.

Шта после:

 • посао у великим и малим предузећима
 • оснивање сопственог сервиса
 • посао у фирмама које се баве кабловским или сличним системима
 • посао у трговини електро опремом
 • доквалификација, преквалификација, једногодишња специјализација

Табела са општеобразовним предметима:

Напомена: * означава да се ученик опредељује за један од наведених предмета
Редни бројНазив предмета1. година2. година3. година
1Српски језик и књижевност322
2Математика322
3Екологија и заштита животне средине1--
4Страни језик222
5Географија2--
6Историја3--
7Физичко васпитање222
8Рачунарство и информатика2--
9Социологија са правима грађана--1
10Грађанско васпитање /
верска настава *
111

Табела са стручним предметима:

Редни бројНазив предмета1. година2. година3. година
11Физика2--
12Основе електротехнике 32-
13Техничко цртање1--
14Електрична мерења и Електроника-2-
15Технички материјали1--
16Предузетништво--1
17Електричне инсталације-2-
18Електрична постројења122
19Електричне мреже-12
20Практична настава-1218
21Основи практичних вештина6--
Пратите нас на друштвеним мрежама