Информације о образовном профилу:

  • Шифра у конкурсу: BONE SC3E18S
  • Назив профила: Електромонтер мрежа и постројења
  • Област: електротехника
  • Година школовања: 3
  • Број ученика: 15

Неки од циљева и радних задатака:

Циљ школовања је стицање теоријских и практичних знања о електричним инсталацијама, њиховом увођењу и одржавању. Електроинсталатер се бави се одржавањем и постављањем инсталација електричне мреже за расвету, грејање, климатизацију, видео надзор, пећи, радне машине итд. Обавља демонтажне и монтажне послове ради одржавања и адаптације електроинсталација (замена осигурача, светлосних тела, утикача, прекидача, контактора, везивање водова и прикључивање каблова итд.). Стицањем овог занимања пружају се добре могућности за запошљавање, али и за наставак школовања.

Шта после:

  • посао у великим и малим предузећима
  • оснивање сопственог сервиса
  • посао у фирмама које се баве кабловским или сличним системима
  • посао у трговини електро опремом
  • доквалификација, преквалификација, једногодишња специјализација

Табела са општеобразовним предметима:

Напомена: * означава да се ученик опредељује за један од наведених предмета
Редни бројНазив предмета1. година2. година3. година
1Српски језик и књижевност322
2Математика322
3Ликовно1--
4Музичко1--
5Екологија и заштита животне средине1--
6Страни језик222
7Географија2--
8Историја3--
9Физичко васпитање222
10Рачунарство и информатика2--
11Устав и права грађана--1
12Физика2--
13Хемија2--
14Грађанско васпитање /
верска настава *
111

Табела са стручним предметима:

Редни бројНазив предмета1. година2. година3. година
15Основи електротехнике 32-
16Техничко цртање2--
17Електрична мерења-3-
18Електроника-3-
19Економија и организација предузећа--2
20Електричне инсталације-4-
21Електрична постројења-22
22Електричне мреже--3
23Електричне машине--2
24Пракса41212
Пратите нас на друштвеним мрежама