Информације о образовном профилу:

  • Шифра у конкурсу: BONE SC4E41S
  • Назив профила: Електротехничар информационих технологија
  • Област: електротехника
  • Година школовања: 4
  • Број ученика: 30

Неки од циљева и радних задатака:

Оспособите се за учешће у инвидуалној или тимској изради софтверских апликација, креирање и развој база података, статичких и динамичких веб презентација и одржавање и проверу сигурности информационих система. Научите да саставите рачунарске конфигурације, тестирате њихову исправност и отклаљате кварове, инсталирате оперативне системе, конфигуришете и одржавате рачунарске мреже различитих технологија, користите интернет сервисе, креирате, моделирате, развијате и инплеменирате базе података, креирате различите врсте десктоп и веб апликација као и апликације за рад са базама података и апликације за електронско пословање.

Шта после:

  • рад у софтверској индустрији
  • посао на одржавању рачунарских система, креирању софтвера, одржавање мрежних и других система
  • оснивање сопствене компаније за израду веб страница и апликација
  • студирање на неком од сродних факултета или високих школа

Табела са општеобразовним предметима:

Напомена: * означава да се ученик опредељује за један од наведених предмета
Редни бројНазив предмета1. година2. година3. година4. година
1Српски језик и књижевност3333
2Математика3333
3Физика22--
4Хемија2---
5Страни језик2222
6Географија2---
7Историја2---
8Ликовна култура1---
9Физичко васпитање2222
10Рачунарство и информатика2---
11Социологија са правима грађана--2-
12Биологија-2--
13Грађанско васпитање/Верска настава*1111

Табела са стручним предметима:

Редни бројНазив предмета1. година2. година3. година4. година
14Основe електротехнике3+13+1--
15Рачунарска графика и мултимедија2---
16Програмирање22+233
17Електроника-3+1--
18Рачунарски системи--2+2-
19Веб дизајн-2--
20Веб програмирање--33
21Базе података-2+13-
22Рачунарске мреже и интернет сервиси--2+2-
23Програмирање мобилних уређаја---3
24Заштита информационих система---2+1
25Електронско пословање---2+1
26Техничка документација---2
27Предузетништво---2
28Практична настава2---
Пратите нас на друштвеним мрежама