You are currently viewing Факултет спорта и физичког васпитања Ниш – презентација 2018/2019.

Факултет спорта и физичког васпитања Ниш – презентација 2018/2019.

У склопу помоћи које школа пружа ученицима и родитељима у истраживању могућности за даље учење и запошљавање, Техничка школа Неготин је 05. 04. 2019. године угостила представнике Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу који су ученицима завршних разреда пружили бројне корисне информације о условима уписа и студирања на студијским програмима

  • Основне академске студије, физичко васпитање и спорт
  • Основне струковне студије, спорт
  • Основне струковне студије спорт – учење на даљину

и о знању и звању које заинтересоване чека након завршених основних академских и мастер академских студија.
Детаљне информације о условима уписа и студирања заинтересовани могу наћи на сајту Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу.

Пратите нас на друштвеним мрежама