Информације о образовном профилу:

  • Шифра у конкурсу: BONE SC4D08S
  • Назив профила: Машински техничар моторних возила
  • Област: машинство и обрада метала
  • Година школовања: 4
  • Број ученика: 30

Неки од циљева и радних задатака:

Овај образовни профил је формиран са намером да омогући ученицима стицање знања о моторима, моторним возилима и њиховој опреми, правилној експлоатацији, одржавању, елеме нтима аутоматизације и дијагностици исправности мотора и моторних возила.

Током четворогодишњег школовања ученици се оспособљавају за дијагностику исправности мотора и моторних возила, оперативно вођење и сервисирање возила у сервису, као и технолошког поступка поправке, оперативно вођење техничког прегледа, праћење експлоатације техничких карактеристика возила, оперативно праћење ремонта моторних возила, праћење потреба за резервним деловима, праћење производње и одржавања моторних возила.

У току школовања ученицима се омогућава обука за возача Б категорије.

Шта после:

  • посао у великим или малим ауто сервисима
  • оснивање сопствене аутоелектричарске радионице
  • студирање на неком од сродних факултета или високих школа

Табела са општеобразовним предметима:

Редни бројНазив предмета1. година2. година3. година4. година
1Српски језик и књижевност3333
2Математика4433
3Физика22--
4Страни језик2222
5Географија2---
6Историја22--
7Физичко васпитање2222
8Рачунарство и информатика2---
9Социологија--2-
10Музичка уметност1---
11Ликовна уметност-2--
12Устав и права грађана---1
13Филозофија---4
14Хемија2---
15Биологија-2--

Табела са стучним предметима:

Редни бројНазив предмета1. година2. година3. година4. година
16Техничко цртање са нацртном геометријом2---
17Машински материјали2---
18Механика22--
19Машински елементи-22-
20Електротехника и електроника-2--
21Технологија обраде--2-
22Организација рада---2
23Термодинамика--2-
24Хидраулика и пнеуматика--2-
25Мотори СУС-2--
26Моторна возила--33
27Експлоатација и одржавање моторних возила--21+2
28Мерење и контролисање---2
29Елементи аутоматизације моторних возила---2
30Практична настава3677
Пратите нас на друштвеним мрежама