Информације о образовном профилу:

  • Шифра у конкурсу: BONE SC4D06S
  • Назив профила: Машински техничар за компјутерско конструисање
  • Област: машинство и обрада метала
  • Година школовања: 4
  • Број ученика: 30

Неки од циљева и радних задатака:

Tоком четворогодишњег школовања ученици се оспособљавају за: израду прорачуна и техничке документације, испитивање и мерење карактеристика машинских делова и склопова, пројектовање машинских делова и склопова, коришћење напредних софтверских алата за 3Д обликовање, израду делова на 3Д штампачу, коришћење стандарда и стручне литературе. Најсавременији CAD/CAM софтвери ученику омогућавају истраживање, развијају креативност и подижу ефикасност, наводе ученика на решење и смањују моторички напор креирања модела. Доминантни исходи везани су за способност решавања машинских и техничко-технолошких проблема.

Шта после:

  • запослење у струци (аутомобилска индустрија, конструкциони биро, фабрика алата, процесна техника),
  • факултет – машински, технички, информатички, индустријски дизајн, електротехнички, као и економски, менаџмент и сл.
  • високе школе струковних студија (машинство, информатика, електротехника)

Табела са општеобразовним предметима:

Редни бројНазив предмета1. година2. година3. година4. година
1Српски језик и књижевност3333
2Математика5455
3Физика22--
4Страни језик2222
5Географија-2--
6Историја22--
7Физичко васпитање2222
8Социологија--2-
9Устав и права грађана---1
10Филозофија---2
11Хемија2---
12Биологија-2--
13Грађанско васпитање / верска настава1111

Табела са стручним предметима:

Редни бројНазив предмета1. година2. година3. година4. година
14Техничко цртање са нацртном геометријом4---
15Машински материјали2---
16Механика22--
17Машински елементи-22-
18Основи електротехнике и електронике-2--
19Технологија обраде--3-
20Организација рада---2
21Термодинамика--2-
22Хидраулика и пнеуматика--2-
23Отпорност материјала-2--
24Технологија обраде--3-
25Рачунари и програмирање4-4-
26Компјутерска графика-3--
27Моделирање машинских елемената и конструкција--23
28Конструисање--4-
29Испитивање машинских конструкција---2
30Аутоматизација и роботика---4
31Практична настава---3
Пратите нас на друштвеним мрежама