Информације о образовном профилу:

  • Шифра у конкурсу:BONE SC3D36S
  • Назив профила: Механичар грејне и расхладне технике
  • Област: машинство и обрада метала
  • Година школовања: 3
  • Број ученика: 15

Неки од циљева и радних задатака:

Циљ школовања је стицање низа теоријских и практичних знања и вештина за успешно обављање послова механичара инсталација, одржавање и поправка уређаја и система за грејање и климатизацију. Стицањем овог занимања пружају се добре могућности за запошљавање, али и за наставак школовања.

Шта после:

  • посао у великим или малим предузећима
  • оснивање сопствене механичарске или инсталатерске радионице
  • доквалификација, преквалификација, једногодишња специјализација

Табела са општеобразовним предметима:

Напомена: * означава да се ученик опредељује за један од наведених предмета
Редни бројНазив предмета1. година2. година3. година
1Српски језик и књижевност322
2Математика332
3Ликовно-1-
4Музичко-1-
5Екологија и заштита животне средине1--
6Страни језик222
7Географија2--
8Историја3--
9Физичко васпитање222
10Рачунарство и информатика2--
11Устав и права грађана--1
12Грађанско васпитање /
верска настава *
111

Табела са стручним предметима:

Редни бројНазив предмета1. година2. година3. година
13Хемија и машински материјали2--
14Техничка физика2--
15Техничко цртање3--
16Механика3--
17Основа електротехнике-2-
18Технологија обраде-2-
19Машински елементи-22
20Организација рада--2
21Основе енергетике-2-
22Термодинамика и хидраулика-2-
23Основне технике мерења и аутоматизације-2-
24Постројења за грејање и климатизацију-24
25Пракса4714
Пратите нас на друштвеним мрежама