Информације о образовном профилу:

  • Шифра у конкурсу: BONE SC3D82S
  • Назив профила: Механичар моторних возила
  • Област: машинство и обрада метала
  • Година школовања: 3
  • Број ученика: 9 + 6 дуално
  • Дуално образовање

Неки од циљева и радних задатака:

Циљ стручног образовања за квалификацију МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА је оспособљавање лица за сервисирање возила и поправку главних склопова возила и
њихових подсклопова. Ученик се оспособљује да: опише садржај техничко-технолошке
документације, идентификује технолошки поступак за одређени радни задатак, дефинише функционисање склопова и њихових подсклопова, наведе и објасни видове неисправности
склопова и подсклопова, опише узроке неисправности и поступке
отклањања, опише начин контроле извршених радова и завршних подешавања, опише сервисирање возила према сервисној листи произвођача, опише садржај документације о извршеним радовима.

Шта после:

  • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу
  • запослење у компанијама за севис возила
  • формирање самосталне радионице за сервисирање возила

Табела са стручним предметима:

Редни бројНазив предмета1. година2. година3. година
1Мотори са унутрашњим сагоравањем -3-
2Техничка физика-2-
3Техничко цртање-3-
4Техничка механика2--
5Основа технике мерења и контроле3--
6Машински елементи-3-
7Одржавање мотора са унутрашњим сагоравањем -3-
8Моторна возила--2
9Машински материјали2--
10Основна аутомеханичарска пракса6--
11Одржавање моторних возила--18
12Предузетништо--2
Пратите нас на друштвеним мрежама