Техничка школа у Неготину почела је рад са два одељења 1966. године као истурено одељење Образовног центра „Иво Лола Рибар“ из Бора под називом: Школа са практичном обуком “Иво Лола Рибар” Бор – одељење у Неготину.

Настава се изводила у фабрици ИХП Прахово за чије потребе је и основана, да би се из године у годину селила и као подстанар радила у просторијама ОШ „Вук Караџић“ и Гимназије.

У Букову 1972. добија своју зграду, али и њу напушта 1984. и сели се у зграду Завода за васпитање младих.

Марта 1996. године Министарство за рад, борачка и социјална питања својом одлуком укида завод и од тада школа добија на располагање целу зграду, а тиме и просторне могућности да на најбољи начин реши питање организације васпитно – образовног рада.

Школа је регистрована за средње образовање.

Од почетка па до данас школовали су се кадрови:
 • хемијско – технолошки II, III, IV степен
 • економско – комерцијални III, IV степен, машински II, III, IV, V степен и електро III и IV степен
Одлуком Министарства просвете број: 022-05-00303/94-03 од 04.05.1994. год. школа је образовала кадрове за подручја рада:
 • Машинство и обрада метала (образовни профили)
  • машински техничар за компјутерско конструисање IV степен
  • машински техничар IV степен
  • аутомеханичар III степен
  • механичар грејне и расхладне технике III степен
 • Електротехника (образовни профили)
  • електротехничар рачунара IV степен
  • електротехничар електромоторних погона IV степен
  • електромеханичар за машине и опрему III степен
  • електромонтер мреже и постројења III степен
Министарство просвете и спорта је школи одобрило извођење наставе на следећим образовним профилима:

Мисија Техничке школе је образовање ученика III и IV степена машинске и електротехничке струке, оспособљавање ученика за самосталан и професионално-компетентан рад и њихово оспособљавање за даље школовање.

Извор: сајт општине Неготин

Пратите нас на друштвеним мрежама