Назив школе: Техничка школа Неготин

Адреса школе: Миомира Радосављевића Пикија 9, 19300 Неготин

Директор школе: Динуловић Слободан

Секретар школе: Перић Марија

Шеф рачуноводства: Пипторошевић Драган

Председник Школског одбора: Филиповић Драган

Председник Савета родитеља: Миловановић Иван 

ПИБ: 100776925

Матични број: 07129173

Жиро рачун: 840-31302845-09 , број модела 97, позив на број 9202031040174231700

Телефони: 019/544-185 (директор) , 019/ 545-189 (секретар)

Факс: 019/544-185

Интернет адреса: www.tehnicka-negotin.com

Електронска пошта: tehnickanegotin@gmail.com

Пратите нас на друштвеним мрежама