You are currently viewing Платформа „Чувам те“

Платформа „Чувам те“

Платформа Чувам те“прва је национална платформа за превенцију и заштиту од вршњачког насиља на територији Републике Србије. Намењена је деци, ученицима, родитељима, просветним радницима, али и запосленима у државној управи и локалним самоуправама.

Под покровитељством Владе Републике Србије Национална платформа “Чувам те” омогућава истовремено деловање више ресора:  Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства унутрашњих послова, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Министарства за бригу о породици и демографију, Министарство здравља, синдикалних организација које представљају просветне раднике и организација цивилног друштва. Платформа има за циљ координацију и јачање интерсекторске сарадње свих надлежних институција у борби против насиља.

Поред вршњачког насиља које је у фокусу, бави се и сузбијањем насиља према свим запосленима у установама образовања и васпитања.

Од посебног значаја на платформи је сегмент који се односи на онлајн обуке и намењен је ученицима, родитељима и наставницима. Министарство просвете, науке и технолошког развоја креирало је различите врсте обука за све три наведене категотије. Ученици средњих школа самостално могу похађати обуке, док ће ученици основношколског узраста обуке похађати  само уз претходно дату сагласност од стране родитеља или старатеља, а у складу са Законом о заштити података о личности.

Платформа „Чувам те “ омогућава корисницима и онлајн пријаву насиља, као и праћење тока и решавање поднете пријаве.

Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање прописане су мере и активности којима се у установи ствара сигурно и подстицајно окружење за све актере васпитно- образовног ппроцеса , негује атмосфера сарадње, уважавања и конструктивне комуникације.

Националној платформи „Чувам те“  и свим садржајима можете приступити на домену: cuvamte.gov.rs .

Препорука педагога Љ.Ђаковић и чланова УП Техничке школе Неготин

Пратите нас на друштвеним мрежама