019/544-185      Миомира Радосављевића Пикија 9      tehnickanegotin@gmail.com

Распоред практичне наставе за ученике машинског образовног профила: Машински техничар моторних возила, Аутомеханичари, Механичари грејне и расхладне технике.

 • II3 МГРТ практична настава – Уторак
 • II3 АМ практична настава – Уторак и Четвртак
 • III3 (МГРТ и АМ ) практична настава – Понедељак и Среда
 • II2 Машински техничар моторних возила практична настава – Среда
 • Блок I полугодиште (МГРТ и АМ ) 26. -30. XI 2018. године
 • Блок II полугодиште (МГРТ и АМ ) 08. -12. IV 2019. године
 • Блок настава за Машинског техничара мотерних возила
  • IV2 05. IX – 09. XI 2018. и 01. – 05. IV 2019. године

Распоред практичне наставе за ученике електротехничког образовног профила: Електротехничар рачунара, Електромонтер мрежа и постројења, Електромеханичар за машине и опрему.

 • III2 Електромонтери практична настава – Понедељак и Среда
 • III2 ЕММО практична настава – Понедељак и Среда
 • Блок I полугодиште 19. -23. XI 2018. године
 • Блок II полугодиште 11. -15. III 2019. године
 • Блок II полугодиште 15. -19. IV 2019. године
 • Блок настава за Електротехничаре рачунара
  • III1 22. – 26. X 2018. и 18. – 22. III 2019. године
  • IV1 29. X – 02. XI 2018. и 25. – 29. III 2018. године

Координатор практичне наставе
Јеремић Радомир

Пратите нас на друштвеним мрежама
Затвори