You are currently viewing Промоција првог броја часописа Технопис

Промоција првог броја часописа Технопис

Хиљадама година човек је настојао да сазна о природи, људима и стварима. Да би могао да се споразуме и комуницира са другима, измислио је језик.
Све што је човек спознао о свету који га окружује спознао је преко њега. Искуство које је стицао преносио је преко језика, невербалном и вербалном комуникацијом. Заборављајући кроз историју нека искуства, осетио је потребу да стечена сазнања остави потомцима у писаној форми па их је записивао прво у камену, онда на папирусу, у глини и воску и на крају на папиру.

Читање је једна од најзначајних активности која се одвија кроз цео живот. Са читањем и књигама смо повезани још као деца, пре него што сами научимо да читамо. Када први пут узмемо књигу у руке или када нам је родитељи читају. Читањем развијамо креативне способности, концентрацију, интелектуалне и менталне способности, постижемо боље резултате у школи и током студирања. Са развојем технологије читање није изгубило на својој популарности, напротив. Технологија нам је омогућила лакши и бржи приступ ризници знања.

Вођени идејом да школске новине побољшавају комуникацију и информисаност у школи, осмислили смо, направили и на веб-сајт Техничке школе поставили наш нови часопис Технопис и на тај начин и сами обогатили дигиталну ризницу знања.

Презентацију Технописа, на академији поводом Дана школе, одржала школски библиотекар Весна Перић, главни и одговорни уредник часописа.

Пратите нас на друштвеним мрежама