You are currently viewing Распоред полагања и испитне комисије за изборни, матурски, завршни рад и српски језик и књижевност

Распоред полагања и испитне комисије за изборни, матурски, завршни рад и српски језик и књижевност

Полагање изборног предмета, одељење IV-1, образовни профил електротехничар рачунара

Комисије се формирају  за следеће наставне предмете:  Основе аутоматског управљања, Програмирање, Рачунари, Рачунарске мреже и комуникације.

За наставни предмет  Основе аутоматског управљања комисија у саставу:

 1. Драган Бердић -председник
 2. Драгиша Зарић -испитивач
 3. Слободан Динуловић -члан

  Полагање је 08.06.2020. год. у 9:00 часова

  За наставни предмет Програмирање комисија  у саставу:

 1. Драган Бердић–председник
 2. Слободан Динуловић -испитивач
 3. Драгиша Зарић -члан

Полагање је 08.06.2020. год. у 11:00 часова

  За наставни предмет Рачунарске мреже и комуникације комисија у саставу:

 1. Горан Патрујкић -председник
 2. Драган Бердић -испитивач
 3. Талић Александар -члан

Полагање је 09.06.2020. год. Од 8 и 30 прва група, у 11:00 часова друга група

Полагање матурског рада, одељење IV-1, образовни профил електротехничар рачунара

Комисије се формирају  за следеће наставне предмете: Програмирање, Рачунари, Рачунарске мреже и комуникације и Основе аутоматског управљања.

За наставни предмет: Основе аутоматског управљања комисија у саставу:

 1. Бердић Драган -председник
 2. Зарић Драгиша-испитивач
 3. Динуловић Слободан-члан

 Полагање је 10.06.2020. год. у 08:30 часова

За наставни предмет Програмирање комисија  у саставу:

 1. Драган Бердић -председник
 2. Слободан Динуловић -испитивач
 3. Драгиша Зарић-члан

 Полагање је 10.06.2020. год. у 11:00 часова

За наставни предмет Рачунари комисија у саставу:

 1. Драган Бердић -председник
 2. Саша Тасић  -испитивач
 3. Александар Талић-члан

Полагање је 11.06.2020. год. у 11:00 часова

За наставни предмет Рачунарске мреже и комуникације комисија у саставу:

 1. Саша Тасић -председник
 2. Драган Бердић -испитивач
 3. Александар Талић-члан

Полагање је 11.06.2020. год. у 08:30 часова

 

Полагање завршног испита, одељење III-3, образовни профил аутомеханичар и механичар грејне и расхладне технике

Комисија за обр.профил АУТОМЕХАНИЧАР у саставу:

 1. Ненад Трандафировић -председник
 2. Драган Филиповић-испитивач
 3. Дејан Стефановић -члан

 Полагање завршног испита је 10.06.2020. год. у 10:00 часова

Комисија за обр. профил МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ у саставу:

 1. Ненад Трандафировић -председник
 2. Драган Филиповић-испитивач
 3. Дејан Стефановић -члан

 Полагање завршног испита је 11.06.2020. год. у 10:00 часова

Српски језик и књижевност, одељење IV-1, образовни профил електротехничар рачунара

Комисија се формира за одељење IV-1  ( електротехничар рачунара) у саставу:

 1. Ивана Јаковљевић-председник
 2. Маријана Динуловић-испитивач
 3. Весна Перић-члан

Полагање је 05.06.2020 године по групама:

 • прва група (1-10)  у 9 часова
 • друга група (11-20) у  9 и 30 часова
 • трећа група (21-29) од 10 часова
Пратите нас на друштвеним мрежама