You are currently viewing Републичко такмичење Дани ћирилице

Републичко такмичење Дани ћирилице

На овогодишњем такмичењу „Д𝒶ℋи ћи𝓅илиц𝓮 Б𝒶𝒷𝒶ℋи𝓌тℯ" чија је тема била 3𝓐𝓑ИЧ𝓐Ј , 几𝓪𝓗𝓪 𝓜и𝓴ић, ученица 𝐼𝐼𝐼₁ освојила је 𝐼𝐼 𝓗𝓪⺁𝓹𝓪具𝔂 на тему 𝓴𝓪人и⺁𝓹𝓪ф𝓬𝓴и ⺎𝗉𝓮⺎и𝓬 рађеној у техници 𝓪𝓴𝓫𝓪𝓹𝓮л.

На ликовном раду написана је стара српска пословица:

„И 𝓴љ𝔂𝓬𝓮 и г𝓸𝓫𝓮ч𝓮 т𝓮жи 𝓗𝓪 𝓬𝓫𝓸ј з𝓪𝓫ич𝓪ј

Пратите нас на друштвеним мрежама