You are currently viewing Резултат бодовања ученика за Пројекат Еразмус

Резултат бодовања ученика за Пројекат Еразмус

Начин бодовања ученика који су се пријавили за ЕРАЗМУС + програм 2021/2022.

Бодовање се врши у три категорије:

 1. Општи успех ученика
 2. Успех из два стручна предмета и енглеског језика
 3. Учешће у промоцији школе и ваннаставних активности

 

 1. Општи успех се бодује на следећи начин:

          успех од 4,00 до 4,10 ………………………1 бод

          успех од 4,11 до 4,20 …………………….. 2 бода

          успех од 4,21 до 4,30 …………………….. 3 бода

          успех од 4,31 до 4,40 …………………….. 4 бода

          успех од 4,41 до 4,50 …………………….. 5 бода

          успех од 4,51 до 4,60 …………………….. 6 бода

          успех од 4,61 до 4,70 …………………….. 7 бода

          успех од 4,71 до 4,80 …………………….. 8 бода

          успех од 4, 81 до 4,90 ……………………. 9 бода

          успех од 4,91 до 5,00 …………………….. 10 бода

 За успех мањи од 4,00 ученик добија 0,5 бода.

Бодује се последњи завршен разред ( школска 2021./2022. година).

 

 1. Бодовање стручних предмета

Сваки од стручних предмета се бодује на следећи начин:

    успех довољан ( 2 )……………………. 0,5 бода

    успех добар ( 3 ) ……………………….. 1 бод

   успех бр. добар ( 4 ) …………………… 2 бода

   успех одличан ( 5 ) …………………….. 3 бода

Стручни предмети који се бодују:

Одељење I1 ( Електротехничар информационих технологија)

 1. Основи електротехнике
 2. Програмирање

Одељење I2 ( Машински техничар за компјутерско конструисање)

 1. Механика
 2. Техничко цртање са нацртном геометријом

Одељење II1 ( Електротехничар информационих технологија)

 1. Програмирање
 2. Базе података

Одељење III1 ( Електротехничар информационих технологија)

 1. Програмирање
 2. Рачунарски системи

 

 1. Учешће у промоцији школе и ваннаставних активности

За свако учешће ученика у ваннаставној активности где се јасно види његов допринос промоцији школе ученик ће добити 1 бод.

Пратите нас на друштвеним мрежама