019/544-185      Миомира Радосављевића Пикија 9      tehnickanegotin@gmail.com

Савет родитеља Техничке Школе Неготин чини по један представник родитеља ученика из сваког одељења. Чланови Савета родитеља бирају се на почетку сваке школске године, на првом родитељском састанку.

Чланови Савета родитеља Техничке Школе Неготин за школску 2017/2018. годину су:

 • Јовановић Ана – председник савета
 • Тихојевић Војкан
 • Алексић Бобана
 • Банковић Милена
 • Мусић Мирсад
 • Матејевић Слађана
 • Кулеску Елеонора
 • Поповић Нена
 • Станојевић Даница
 • Живић Светлана
 • Клисура Владимир
Пратите нас на друштвеним мрежама
Затвори