Савет родитеља Техничке Школе Неготин чини по један представник родитеља ученика из сваког одељења. Чланови Савета родитеља бирају се на почетку сваке школске године, на првом родитељском састанку.

Чланови Савета родитеља Техничке Школе Неготин:

  • Славиша Здравковић
  • Данијела Стојановић
  • Маријан Милинковић
  • Гордан Стингић
  • Иван Миловановић
  • Слободанка Динић
  • Маја Ивуцић
  • Дејана Рошкић
  • Љубинка Поповић
  • Сања Симоновић
Пратите нас на друштвеним мрежама