019/544-185      Миомира Радосављевића Пикија 9      tehnickanegotin@gmail.com

Савет родитеља Техничке Школе Неготин чини по један представник родитеља ученика из сваког одељења. Чланови Савета родитеља бирају се на почетку сваке школске године, на првом родитељском састанку.

Чланови Савета родитеља Техничке Школе Неготин за школску 2018/2019. годину су:

 • Ђурковић Анђела- председник савета
 • Чечелановић Милан
 • Оливера Богдановић
 • Тихојевић Војкан
 • Алексић Бобана
 • Кукић Ненси
 • Мусић Мирсад
 • Флорић Виолета
 • Матејевић Слађана
 • Кулеску Елеонора
 • Клисура Владимир
Пратите нас на друштвеним мрежама
Затвори