You are currently viewing Семинар „Примена индивидуализоване, програмиране, проблемске и егземпларне наставе у школи“.

Семинар „Примена индивидуализоване, програмиране, проблемске и егземпларне наставе у школи“.

У Техничкој школи Неготин је, у суботу 02. 03. 2019. године, одржан семинар на тему „Примена индивидуализоване, програмиране, проблемске и егземпларне наставе у школи“ који је полазницима семинара дао прецизнију слику и практично знање неопходно да им олакша планирање и реализовање наставе.

Професори су имали прилике да се подсете облика савремене наставе и да допуне знање о употреби савремених мултимедијалних наставних средстава. Због неоспорног значаја платформи за онлајн учење, професори су добили информације о популарним, бесплатним платформама за учење програмирања, упознали се са Мудл системом, начином уређивања професорског профила и покретања новог курса у оквиру истог система те начином креирања тематских целина у оквиру курса и израде и оцењивања тестова.

Пратите нас на друштвеним мрежама