Орган управљања у школи је Школски одбор. Школски одбор Техничке Школе Неготин има 9 чланова који чине три представника запослених, три представника родитеља и три представника јединице локалне самоуправе општине Неготин. Чланове органа управљања из реда запослених предлаже наставничко веће, а из реда родитеља – савет родитеља. Прeдсeдникa бирajу члaнoви вeћинoм глaсoвa oд укупнoг брoja члaнoвa.

Чланови Школског одбора Техничке Школе Неготин за школску 2022/2023. годину су:

  • Мирјана Живановић
  • Драган Филиповић
  • Саша Николић
  • Анита Богдановић
  • Јасмина Мишић
  • Драган Радовановић
  • Данијела Стојановић
  • Славиша Здравковић
  • Марјан Милинковић
Пратите нас на друштвеним мрежама