Орган управљања у школи је Школски одбор. Школски одбор Техничке Школе Неготин има 9 чланова који чине три представника запослених, три представника родитеља и три представника јединице локалне самоуправе општине Неготин. Чланове органа управљања из реда запослених предлаже наставничко веће, а из реда родитеља – савет родитеља. Прeдсeдникa бирajу члaнoви вeћинoм глaсoвa oд укупнoг брoja члaнoвa.

Чланови Школског одбора Техничке Школе Неготин за школску 2018/2019. годину су:

  • Ницуловић Ненад – представник школе и председник одбора
  • Зарић Драгиша – представник школе
  • Перић Весна – представник школе
  • Чечелановић Милан – представник родитеља
  • Тихојевић Војкан – представник родитеља
  • Алексић Бобана – представник родитеља
  • Стоисављевић Марија – локална самоуправа
  • Дијановић Слободан – локална самоуправа
  • Младеновић Јована- локална самоуправа
Пратите нас на друштвеним мрежама