Председници стручних већа

Назив активаПрезиме и име председника актива
Стручно веће природних наукаБиљана Стојановић, професор биологије
Стручно веће друштвених наукаЖивановић Мирјана, професор историје
Стручно веће језичких наукаЖивановић Невена, професор српског језика
Стручно веће машинске групеФилиповић Драган, професор машинске групе предмета
Стручно веће електро групеПатрујкић Горан, електро групе предмета

Руководиоци секција

Назив секцијеРуководилац секције
РецитаторскаНевена Живановић
ЛитералнаСања Илић
СпортскаНенад Трандафировић
Веб програмирањеАлександар Талић
МашинскаНенад Ницуловић
ШаховскаСтанко Плавшић
БиблиотекарскаВесна Перић
Пратите нас на друштвеним мрежама