Председници стручних већа

Назив активаПрезиме и име председника актива
Стручно веће природних наукаДрагана Пашић, професор математике
Стручно веће друштвених наукаЂорђевић Надежда, професор социологије
Стручно веће језичких наукаПерић Весна, професор француског језика
Стручно веће машинске групеФилиповић Драган, професор машинске групе предмета
Стручно веће електро групеЈеремић Радомир, професор практичне наставе на електро смеру

Руководиоци секција

Назив секцијеРуководилац секције
РецитаторскаМаријана Динуловић
СпортскаНенад Трандафировић
Веб програмирањеАлександар Талић
МашинскаДејан Паовић
ШаховскаСтанко Плавшић
БиблиотекарскаВесна Перић
Пратите нас на друштвеним мрежама