Тим за самовредновање

Тим за самовредновање Техничке Школе Неготин чине представници професора и стручних сарадника, члан савета родитеља и чланови ученичког парламента. Њихово именовање одређује директор школе.

Чланови тима су:

 • Илић Владимир – професор машинске групе предмета
 • Филиповић Драган – професор машинске групе предмета
 • Динуловић Слободан – директор
 • Живановић Мирјана – професор историје
 • Талић Александар – професор електро групе предмета
 • Перић Весна  – професор грађанског
 • Пашић Драгана – професор математике
 • Николић Саша – професор електро групе предмета
 • Ђаковић Љиљана – школски педагог
 • Перић Марија – секретар школе
 • 1 члан савета родитеља
 • 1  члан ученичког парламента

Тим за промоцију школе

Тим за промоцију Техничке Школе Неготин чине представници професора, њихово именовање одређује директор школе.

Чланови тима су:

 • Тасић Саша – професор електро групе предмета
 • Патрујкић Горан – професор електро групе предмета
 • Филиповић Драган – професор машинске групе предмета
 • Јеремић Радомир – професор практичне наставе
 • Талић Александар – професор електро групе предмета
 • Симић Дарко – професор електро групе предмета
 • Стефановић Дејан – професор практичне наставе
 • Манојловић Јадранка – професор енглеског језика
 • Димитријевић Жељко – професор електро групе предмета

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА , ЗЛОСТАВЉАЊА, ЗАНЕМАРИВАЊА

Тим за заштиту од насиља, злостављања, занемаривања Техничке Школе Неготин чине представници професора, стручних сарадника и чланови ученичког парламента, њихово именовање одређује директор школе.

Чланови тима су:

 • Динуловић Слободан – директор школе
 • Ђаковић Љиљана – школски педагог
 • Перић Марија – секретар школе
 • Ницуловић  Ненад – професор машинске групе предмета
 • Димитријевић Жељко – професор електро групе предмета
 • 1 члан ученичког парламента

Тим за инклузивно образовање и подршку ученицима - СТИО тим

Тим за инклузивно образовање Техничке Школе Неготин чине представници професора и стручних сарадника, родитељи деце са посебним потребама и чланови ученичког парламента. Њихово именовање одређује директор школе.

Чланови тима су:

 • Ђаковић Љиљана – школски педагог
 • Манојловић Јадранка – професор енглеског језика
 • Стефановић Дејан – професор практичне наставе
 • Родитељ детета са посебним потребама
 • 1 члан ученичког парламента из одељења I-3

Тим за професионални развој наставника

Тим за професионални развој наставника Техничке Школе Неготин чине представници професора, стручних сарадника и представници локалне самоуправе општине Неготин.

Чланови тима су:

 • Патрујкић Горан – професор електро групе предмета
 • Ђаковић Љиљана – школски педагог
 • Николић Саша – професор електро групе предмета
 • Филиповић Драган – професор машинске групе предмета
 • Представник  локалне самоуправе општине Неготин

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе Техничке Школе Неготин чине представници професора, стручних сарадника, представници локалне самоуправе општине Неготин и чланови ученичког парламента.

Чланови тима су:

 • Ђаковић Љиљана – школски педагог
 • Патрујкић Горан – професор електро групе предмета
 • Талић Александар – професор електро групе предмета
 • Ницуловић Ненад – професор машинске групе предмета
 • Представник  локалне самоуправе општине Неготин
 • 1 члан ученичког парламента

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Тим за развој међупредметних компетенција Техничке Школе Неготин чине представници професора, стручних сарадника, представници локалне самоуправе општине Неготин и чланови ученичког парламента.

Чланови тима су:

 • Живановић Мирјана – професор историје
 • Јадранка Манојловић – професор енглеског језика
 • Лазаревић Марија- професор машинске групе предмета
 • Илић Владимир- професор машинске групе предмета
 • Пипторошевић Драган – професор предузетништва 
 • Представник  локалне самоуправе општине Неготин
 • 1 члан ученичког парламента
 • Члан савета родитеља

Тим за пројекат фондације Темпус у 2022. години

Чланови тима су:

 • Динуловић Слободан – директор
 • Перић Весна – професор грађанског васпитања
 • Николић Саша – професор електро групе предмета

Тим за школско развојно планирање

Чланови тима су:

 • Ђаковић Љиљана – школски педагог
 • Динуловић Слободан – директор
 • Илић Владимир – професор машинске групе предмета
 • Филиповић Драган – професор машинске групе предмета
 • Талић Александар – професор електро групе предмета
 • Патрујкић Горан – професор електро групе предмета
 • Симић Дарко – професор електро групе предмета
 • Пашић Драгана – професор математике
 • Ницуловић Ненад  – професор машинске групе предмета
 • Лазаревић Марија  – професор машинске групе предмета
 • 1 члан ученичког парламента

Педагошки колегијум

Чланови колегијума су:

 • Ђаковић Љиљана – школски педагог
 • Динуловић Слободан – директор
 • Филиповић Драган – професор машинске групе предмета
 • Патрујкић Горан – професор електро групе предмета
 • Стојановић Биљана – професор биологије
 • Живановић Невена – професорка српског језика и књижевности
 • Живановић Мирјана – професорка историје

Комисија за преглед школске документације и ес дневника

Чланови комисије су:

 • Ђаковић Љиљана – школски педагог
 • Динуловић Слободан – директор
 • Ницуловић Ненад – професор машинске групе предмета
 • Талић Александар – професор електро групе предмета

Комисија за признавање испита

Чланови комисије су:

 • Илић Владимир – професор машинске групе предмета
 • Зарић Драгиша – професор електро групе предмета
 • Манојловић Јадранка – професор енглеског језика
Пратите нас на друштвеним мрежама