ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА , ЗЛОСТАВЉАЊА, ЗАНЕМАРИВАЊА

Тим за заштиту од насиља, злостављања, занемаривања Техничке Школе Неготин чине представници професора, стручних сарадника и чланови ученичког парламента, њихово именовање одређује директор школе.

Чланови тима су:

 • Николић Саша – директор школе
 • Ђаковић Љиљана – школски педагог
 • Перић Марија – секретар школе
 • Ницуловић  Ненад – професор машинске групе предмета
 • Јанковић Никола – члан ученичког парламента

Тим за самовредновање

Тим за самовредновање Техничке Школе Неготин чине представници професора и стручних сарадника, члан савета родитеља и чланови ученичког парламента. Њихово именовање одређује директор школе.

Чланови тима су:

 • Илић Владимир – професор машинске групе предмета
 • Филиповић Драган – професор машинске групе предмета
 • Динуловић Слободан – професор електро групе предмета
 • Живановић Мирјана – професор историје
 • Талић Александар – професор електро групе предмета
 • Ђорђевић Надежда  – професор социологије
 • Патрујкић Горан – професор електро групе предмета
 • Ђаковић Љиљана – школски педагог
 • Перић Марија – секретар школе
 • 1 члан савета родитеља
 • Илић Лазар – члан ученичког парламента

Тим за инклузивно образовање и подршку ученицима - СТИО тим

Тим за инклузивно образовање Техничке Школе Неготин чине представници професора и стручних сарадника, родитељи деце са посебним потребама и чланови ученичког парламента. Њихово именовање одређује директор школе.

Чланови тима су:

 • Ђаковић Љиљана – школски педагог
 • Ницуловић  Ненад – професор машинске групе предмета
 • Плавшић Станко- професор математике
 • Родитељ детета са посебним потребама
 • Цубовић Лука – члан ученичког парламента

Тим за промоцију школе

Тим за промоцију Техничке Школе Неготин чине представници професора, њихово именовање одређује директор школе.

Чланови тима су:

 • Тасић Саша – професор електро групе предмета
 • Перић Весна – професор грађанског
 • Патрујкић Горан – професор електро групе предмета
 • Паовић Дејан – професор машинске групе предмета
 • Јеремић Радомир – професор практичне наставе
 • Талић Александар – професор електро групе предмета

Тим за каријерно вођење и саветовање

Тим за каријерно вођење Техничке Школе Неготин чине представници професора и стручних сарадника, њихово именовање одређује директор школе.

Чланови тима су:

 • Патрујкић Горан – професор електро групе предмета
 • Ђаковић Љиљана – школски педагог
 • Плавшић Станко- професор математике
 • Перић Весна – професор грађанског

Тим за развој међупредметних компетенција

Тим за развој међупредметних компетенција Техничке Школе Неготин чине представници професора, стручних сарадника, представници локалне самоуправе општине Неготин и чланови ученичког парламента.

Чланови тима су:

 • Живановић Мирјана – професор историје
 • Јадранка Манојловић – професор енглеског језика
 • Филиповић Драган – професор машинске групе предмета
 • Пипторошевић Драган – професор предузетништва 
 • Представник  локалне самоуправе општине Неготин
 • Станковић Јаков – члан ученичког парламента

Тим за професионални развој наставника

Тим за професионални развој наставника Техничке Школе Неготин чине представници професора, стручних сарадника и представници локалне самоуправе општине Неготин.

Чланови тима су:

 • Ђаковић Љиљана – школски педагог
 • Филиповић Драган – професор машинске групе предмета
 • Живановић Мирјана – професор историје
 • Представник  локалне самоуправе општине Неготин

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе Техничке Школе Неготин чине представници професора, стручних сарадника, представници локалне самоуправе општине Неготин и чланови ученичког парламента.

Чланови тима су:

 • Ђаковић Љиљана – школски педагог
 • Патрујкић Горан – професор електро групе предмета
 • Талић Александар – професор електро групе предмета
 • Представник  локалне самоуправе општине Неготин
 • Семјановић Лазар – члан ученичког парламента
Пратите нас на друштвеним мрежама