019/544-185      Миомира Радосављевића Пикија 9      tehnickanegotin@gmail.com

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА , ЗЛОСТАВЉАЊА, ЗАНЕМАРИВАЊА

Тим за заштиту од насиља, злостављања, занемаривања Техничке Школе Неготин чине представници професора и стручних сарадника, њихово именовање одређује директор школе.

Чланови тима су:

 • Николић Саша – директор школе
 • Ђаковић Љиљана – школски педагог
 • Перић Марија – секретар школе
 • Тасић Саша – професор електро групе предмета

Тим за самовредновање

Тим за самовредновање Техничке Школе Неготин чине представници професора и стручних сарадника, члан савета родитеља и чланови ученичког парламента. Њихово именовање одређује директор школе.

Чланови тима су:

 • Бердић Драган – професор електро групе предмета
 • Ђаковић Љиљана – школски педагог
 • Лазаревић Марија – професор машинске групе предмета
 • Динуловић Слободан – професор електро групе предмета
 • Перић Весна – професор грађанског
 • Живановић Мирјана – професор историје
 • Талић Александар – професор електро групе предмета
 • Надежда Ђорђевић – професор социологије
 • 1 члан савета родитеља
 • 2 члана ученичког парламента

Тим за инклузивно образовање

Тим за инклузивно образовање Техничке Школе Неготин чине представници професора и стручних сарадника и родитељи деце са посебним потребама. Њихово именовање одређује директор школе.

Чланови тима су:

 • Ђаковић Љиљана – школски педагог
 • Булбић Јелица – професор машинске групе предмета
 • Зарић Драгиша – професор електро групе предмета
 • Патрујкић Горан – професор електро групе предмета
 • Родитељ детета са посебним потребама
 • Предметни наставници

Тим за промоцију школе

Тим за промоцију Техничке Школе Неготин чине представници професора, њихово именовање одређује директор школе.

Чланови тима су:

 • Перић Весна – професор грађанског
 • Стојановић Давид – професор практичне наставе
 • Зарић Драгиша – професор електро групе предмета
 • Патрујкић Горан – професор електро групе предмета
 • Тасић Саша – професор електро групе предмета
 • Филиповић Драган – професор машинске групе предмета
 • Ницуловић Ненад – професор машинске групе предмета
 • Паовић Дејан – професор машинске групе предмета
 • Јеремић Радомир – професор практичне наставе
 • Лазаревић Марија – професор машинске групе предмета
 • Стакић Марија – професор српског језика и књижевности

Тим за каријерно вођење

Тим за каријерно вођење Техничке Школе Неготин чине представници професора и стручних сарадника, њихово именовање одређује директор школе.

Чланови тима су:

 • Ђаковић Љиљана – школски педагог
 • Тасић Саша – професор електро групе предмета
 • Булбић Јелица – професор машинске групе предмета
 • Стакић Марија – професор српског језика и књижевности
 • Плавшић Станко – професор математике

Тим за школско развојно планирање

Тим за школско развојно планирање Техничке Школе Неготин чине представници професора, стручних сарадника и представници локалне самоуправе општине Неготин.

Чланови тима су:

 • Ђаковић Љиљана – школски педагог
 • Филиповић Драган – професор машинске групе предмета
 • Плавшић Станко – професор математике
 • Ницуловић Ненад – професор машинске групе предмета
 • Паовић Дејан – професор машинске групе предмета
 • Динуловић Маријана – професор српског језика и књижевности
 • Николић Неда – професор математике
 • Стојисављевић Марија – локална самоуправа општине Неготин
Пратите нас на друштвеним мрежама
Затвори