You are currently viewing Технички факултет Бор – презентација 2018/2019.

Технички факултет Бор – презентација 2018/2019.

У склопу помоћи које школа пружа ученицима и родитељима у истраживању могућности за даље учење и запошљавање, Техничка школа Неготин је 08. 03. 2019. године угостила представника Техничког факултета у Бору, јединог факултета у склопу Универзитета у Београду, који је ученицима завршних разреда пружио бројне корисне информације о условима уписа и студирања на студијским програмима:
  • рударско инжењерство (основне, мастер и докторске академске студије)
  • металуршко инжењерство (основне, мастер и докторске академске студије)
  • технолошко инжењерство (основне, мастер и докторске академске студије)
  • инжењерски менаџмент (основне, мастер и докторске академске студије) и о знању и звању које заинтересоване чека након завршених основних академских и мастер академских студија. Детаљне информације о условима уписа и студирања заинтересовани могу наћи на сајту Техничког факултета у Бору
Пратите нас на друштвеним мрежама