You are currently viewing За „Збогом, Дарвине“ још није време

За „Збогом, Дарвине“ још није време

Чарлс Дарвин, познати британски биолог, природњаг и геолог, поставио је темеље модерне теорије еволуције по којој су све животне врсте произашле током времена из заједничког претка а сви животни облици развијају путем природне селекције. 12. фебруара научници, хуманисти, скептици обележавају Дарвинов рођендан како би указали на његове доприносе науци и разумевању човека и природе уопште и како би се прославили принципи интелектуалне храбрости, трајне радозналости, научног мишљења и потраге за истином.

Дарвинистичка еволуција је и дан-данас предмет полемика, негирања и релативизација. У XXI веку, теорија еволуције се како у западном свету тако и у Србији доведи у питање иако наука тврди да је еволуција једноставна чињеница: ради се само о опстанку или преживљавању оних најбоље адаптираних током веома дугог временског периода. Као што су Коперник и Галилеј својевремено изместили планету из центра космоса, Чарлс Дарвин је изместио човека из центра природе. Али, док смо планету ван космичког средишта прихватили, тешко нам је да прихватимо да човек није центар природе и арогантно верујемо у то да је човек нешто посебно, специјално, натприродно, фиксирано, недељиво и да човеков живот има већу вредност од живота осталих живих бића.

Када говоримо о дарвинизму и природној селекцији, емпатија, саосећање и захвалност нису нешто што нам право падне на памет. Пре ћемо помислити на неке антидруштвене карактеристике попут такмичења, опстанка најспособнијих и себичности. Али саосећајност је еволуцијски дар за преживљавање и може извући најбоље из нас. Дарвин је то увидео.

“Заједно са човечанством, себичношћу, искуством и имитацијом, развијала се и саосећајност; довела је до наде да ће нам се добро вратити уколико га чинимо другима, а навиком је ојачана.– На какав год комплексан начин да је ово осећање настало, с обзиром на то да је једно од најзначајнијих осећања оних врста за које је карактеристично помагање и одбрана својих чланова, развијало се природном селекцијом. Оне заједнице у којима постоји огроман број саосећајних чланова најбоље ће процветати и имаће много потомака.”

„Порекло човека“

Делови текста из видео клипа преузети са сајта http://www.nationalgeographic.rs/

Пратите нас на друштвеним мрежама