Школа је, кажу, озбиљна ствар.

Свесни да су избор метода и облика рада у настави важни за остваривање општег циља васпитања и да је превазиђен класични начини реализације наставе, у којој је професор преносилац знања а ученик пасивни слушач, у нашој школи се све више на часовима општих и стручних предмета користе савремене наставне методе које омогућују ученицима да се активно укључе у наставу.

Да бисмо:

 •  подстакли самосталност, радозналост, креативност, критичко размишљање
 • развили код ученика способност прилагођавања, рада у тиму и групи и спретност комуницирања
 • помогли им да постану емоционално зрели, стабилни, хумани, одговорни, дакле, да стекну особине које су потребне пословној особи

Нашим ученицима омогућујемо да се опробају и искусе:

 •  истраживачки рад
 • решавање практичних задатака
 • учење кроз анализу конкретних ситуација
 • учешће у школским пројектима
 • асистирање и самостално припремање видео презентација, тематских радионица и
 • рад у правим радионицама и предузећима

Након завршеног четворогодишњег школовања на смеру Електротехничар информационих технологија, ученици су оспособљени за:

 • израду софтферских апликација
 • креирање базе података, статичких и динамичких веб презентација
 • састављање, тестирање исправности и отклањање кварова рачунске конфигурације
 • одржавање рачунарске мреже
 •  креирање различитих врста десктопова и веб апликација и апликација за рад са
  базама података

Стечено знање пружа могућност да ученици:

 • раде у софтферској индустрији
 • нађу посао на одржавању рачунарских система, креирању софтфера и одржавању мрежних и других система
 • покрену сопствени бизнис оснивањем приватних компанија за израду веб страница и апликација
 • наставе школовање на сродним факултетима и високим школама

Након завршеног четворогодишњег школовања на смеру Машински техничар моторних возила, ученици су оспособљени за:

 • дијагностику исправности мотора и моторних возила
 • оперативно вођење и сервисирање возила у сервису
 • оперативно вођење техничког прегледа
 • оперативно праћење ремонта моторних возила
 •  ПРЕДНОСТ – ученицима се омогућава обука за возача Б категорије

Стечено знање пружа могућност да ученици:

 • нађу посао у великим и малим ауто сервисима
 • отворе приватне аутоелектричарске радионице
 • наставе школовање на сродним факултетима и високим школама

Након завршеног трогодишњег школовања на смеру Механичар грејне и расхладне технике, ученици су оспособљени за:

 •  успешно обављање послова механичара инсталација
 • одржавање и поправку уређаја и система за грејање и климатизацију

Стечено знање пружа могућност да ученици:

 • нађу посао у великим и малим предузећима
 • отворе приватне механичарске и инсталатерске радионице
 • изврше доквалификацију, преквалификацију и једногодишњу специјализацију

Након завршеног трогодишњег школовања на смеру Аутомеханичар, ученици су оспособљени за:

 •  техничко одржавање возила, погонских мотора
 • поправак и одржавање возила

Стечено знање пружа могућност да ученици:

 • нађу посао у великим и малим ауто сервисима
 • отворе приватне аутомеханичарске радионице
 • изврше доквалификацију, преквалификацију и једногодишњу специјализацију
 • План и програм практичне наставе на свим смеровима је квалитетно осмишљен како би био занимљив и користан нашим ученицима. Практична настава се изводи, зависно од смера, кроз блок наставу и рад у фирмама, сервисима и предузећима са којима школа има склопљен уговор о сарадњи.
 • Захваљујући великом броју сати које проведу у практичном раду, наши ученици одлазе припремљени на тржиште рада, а они који желе да наставе школовање стекну добру основу за упис жељеног факултета.

На  сајту наше школе предвиђено је креирање Е-учионице  како би градиво било доступно и ученицима који су одсуствовали са часа.

Нашим ученицима су на располагању бројне секције на којима могу да се забаве, одморе и искажу таленте. Годинама активно раде:

 • литерарна
 • рецитаторска
 • библиотечка
 • спортска
 • шаховска
 • фолклорна
 • машинска и
 • секција за веб програмирање.

Не пропуштамо, када нам се укаже прилика, да наше ученике водимо на културне манифестације, концерте, изложбе и филмске пројекције како би стекли шире образовање, дружили се и ван школе и тако још боље развили пријатељске односе.

 • Након завршетка наше школе, ученици имају добру основу за наставак школовања на неком од факултета, по властитом избору. На основу сазнања која имамо, велики број наших ученика је уписао сродне факултете, али су успех на упису имали и они који су се у међувремену предомислили и одлучили за друштвене факултете. Сви су се они добро снашли у наставку школовања, завршили основне и мастер студије у Србији али и у иностранству.
 • Ученици који су завршили трогодишње смерове нашли су посао на тржишту рада, а није ни мали број оних који су одлучили да ванредно заврше четворогодишње школовање и да се након тога окушају на вишим и високим школама у земљи и ван земље.
 • Информације о изостанцима, оценама и напредовању вашег детета моћи ћете свакодневно пратити путем е-дневника од септембра 2019. године.
 • Веб страница Техничке школе Неготин и ФБ страница су пуни података и примера шта и како се ради у школи, на часовима, секцијама и ваннаставним активностима. Странице се редовно ажурирају јер желимо да вам представимо активности ваше деце и њихових професора како бисте видели и били сигурни да сте децу поверили озбиљним и одговорним људима који се на професионалан и одговоран начин баве образовањем и васпитањем ваше деце.
 • Професори и одељењске старешине ће увек имати времена за вас јер нам је циљ заједнички: дете које ће се осећати добро и сигурно у школи и одрасти у самосталног, одговорног и за живот спремног човека.

ЧЕКАМО ВАС. ДОБРО НАМ ДОШЛИ!

Пратите нас на друштвеним мрежама